eng
competition

Text Practice Mode

language filter:
State Title
Rating Textlength
completed Age
public Type in 0 seconds v2
fwerfwewergwekjfqweigerjieriiqwrgiwerotwetuwehriwry23r8924rhe89fh423r9248fhwefhi

0 votes
1 words
9800 characters
1 8 3366 days ago
May 4th, 2015
public LÀM CÁCH NÀO ĐỂ ĐỌC VỊ NGƯỜI KHÁC NHƯ SHERLOCK HOLMES: 4 CHỈ…
Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có thể nhìn vào ai đó v

3 votes
2183 words
9799 characters
9 9 3311 days ago
Jun 28th, 2015
public Type test for speed building
The five boxing wizards jump quickly. Brown jars prevented the mixture form free

0 votes
1673 words
9798 characters
0 1 543 days ago
Jan 25th, 2023
public jquery v3.1.1 minified ultimate special char challange (500+ chars)
!function(a,b){"use strict";"object"==typeof module&&

1 votes
201 words
9794 characters
1 9 2809 days ago
Nov 11th, 2016
public The Emacs Commune
The Emacs Commune The AI Lab of the 1970s was by all accounts a special place

0 votes
1625 words
9794 characters
2 5 3560 days ago
Oct 22nd, 2014
public Freitag, 24. Juli
Freitag 24. Juli. Die Sonne scheint endlich wieder ungetrübt, nachdem sie s

2 votes
1683 words
9793 characters
6 13 3605 days ago
Sep 7th, 2014
public Don Quijote I
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiemp

0 votes
1742 words
9785 characters
2 2 2923 days ago
Jul 20th, 2016
public Some of the bee movie script
According to all known laws of aviation, there is no way a bee shou

0 votes
1536 words
9784 characters
0 0 2697 days ago
Mar 2nd, 2017
public civil disobedience
nry David Thoreau 1849 I heartily accept the motto, "That government is b

1 votes
1726 words
9783 characters
0 30 326 days ago
Aug 30th, 2023
public INDRA KUMAR LODHI PAWAI PANNA(Diamond City of India) MADHYA PRADESH INDIA (हिन्दी…
1. मेरे पथ के बोधि दीप (प्रकृति क

0 votes
1905 words
9779 characters
1 0 1326 days ago
Dec 3rd, 2020
public Imran Khan
Imran Ahmed Khan Niazi was born in Lahore, Pakistan on 5th October, 1952 to Ikra

0 votes
1639 words
9776 characters
0 5 454 days ago
Apr 24th, 2023
public new words part 1
the be and of a in to have it I that for you he with on do say this they at but

0 votes
1408 words
9776 characters
1 19 1227 days ago
Mar 12th, 2021
public Đắc nhân tâm : Phần I - Chương 1.2: Muốn lấy mật đừng phá…
Vào buổi sáng ngày 15 tháng 4 năm 1865, Tổng thống Abraham Lincoln b�

0 votes
2140 words
9775 characters
3 5 1600 days ago
Mar 4th, 2020
public The 50 Best Short Stories of All Time
The short story is sometimes an under-appreciated art form. Within the space of

2 votes
1633 words
9775 characters
4 5 3029 days ago
Apr 5th, 2016
public Bhagavatam - 1.1
Let there be the salutation of the original appearance of him, vasudeva, the for

1 votes
1626 words
9774 characters
0 4 761 days ago
Jun 21st, 2022
public Calcutta High Court Deo Type Test
The third sister's turn followed; she was the boldest of them all, and she swam

0 votes
1821 words
9774 characters
8 21 1163 days ago
May 15th, 2021
public kedapatan ber cerita
coba buat kisah seorang pemuda yang di berikan pesan bahwa di akan meninggal

0 votes
1407 words
9772 characters
0 2 230 days ago
Dec 4th, 2023
public A Street Cat Named BOB Chapter 1
Chapter 1 Fellow Travellers There’s a famous quote I read somewhere. It says

1 votes
1858 words
9771 characters
2 4 627 days ago
Nov 2nd, 2022
public Đọc vị bất kì ai Chương 9: Đọc vị cảm xúc
Điều gì khiến một người trở nên “bình thường” hay “khôn

0 votes
2203 words
9768 characters
2 9 544 days ago
Jan 24th, 2023
public vietnam fairytail
Truyền kỳ mạn lục là tác phẩm văn xuôi duy nhất của Việt Nam

0 votes
2159 words
9768 characters
0 6 1365 days ago
Oct 25th, 2020
public The Bee Movie Script (If you can do it...)
According to all known laws of aviation, there is no way a bee should be able to

1 votes
1722 words
9767 characters
3 5 2381 days ago
Jan 13th, 2018
public ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG HẬU TRUYỆN - Chương 66: Linh hồn ngọc…
Phong Hòa Phủ. Tọa lạc ở Dược Chi Vực ở trong, chính là Dượ

0 votes
2109 words
9767 characters
1 3 2611 days ago
May 28th, 2017
public hahahahahahahahahahahaha
j j j j j j j j j j j jj jjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

1 votes
39 words
9766 characters
0 17 561 days ago
Jan 7th, 2023
public Concerning Hobbits (part 2 of 2)
About this time legend among the Hobbits first becomes history with a reckoning

1 votes
1745 words
9766 characters
2 4 1192 days ago
Apr 15th, 2021
public Cách để Xác định Niềm đam mê-P2
Đặt mục tiêu Mục tiêu này có thể lớn lao, như là “tìm một

0 votes
2199 words
9761 characters
3 3 2064 days ago
Nov 26th, 2018