eng
competition

User: hoangdang6T10

chào mình là bạn của tienganh hoc mong mọi người giúp đỡ 2 bọn mình૮₍。`ᴖ ˔ ᴖ`。₎ა và nếu có ai chơi roblox thì mình tên huyam18 nha mình có máy con stand xinh lấm
User details
User ID 3895082
last login 19 hours, 42 minutes ago
member since 1 month, 6 days ago
Keyboard Layout
Keyboard laptop acer
Words typed 5,633
Tests taken 100
Competitions taken 48 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: