eng
competition

User: TaoTrumXaoLon

Đừng đứng lên đạo lý dạy cách này cách nọ , mỗi người 1 cảm hứng không ai giống ai , người đánh telex người dánh VNI , nhưng thực tế là cố gắng là được chứ không có kỹ năng nào cả. Đánh từ khó thì sẽ thành dễ
User details
User ID 3875580
last login 1 week, 3 days ago
member since 2 months, 1 day ago
Keyboard Layout
Keyboard Philips Key
Words typed 58,898
Tests taken 333
Competitions taken 69 (9)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: