eng
competition

User: Smilefox

Cười lên mỗi ngày :) Đừng nghĩ quá nhiều, Nếu không nó sẽ làm bạn vô cảm với thế giới bên ngoài
User details
User ID 3860156
last login 6 hours, 31 minutes ago
member since 1 month, 2 weeks ago
Keyboard Layout
Keyboard
Words typed 31,062
Tests taken 444
Competitions taken 1 (0)
PhamDuyKha2 weeks, 1 day ago
Anonymous2172 weeks, 2 days ago
Beo Beo2 weeks, 3 days ago
LanguageParticipantsTests taken
  Visit Typing Competition52180

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: