eng
competition

User: PhamDuyKha

Mình là nhân viên vườn quốc gia Núi Chúa Ninh Thuận. Bạn nào có nhu cầu trekking đi núi thì liên hệ với mình nhé số điện thoại 0908624287 http://vqgnuichua.vn
User details
User ID 3610913
last login 3 days, 10 hours ago
member since on July, 10th, 2023
Keyboard Layout
Keyboard bàn phím laptop bình thường asus
Words typed 209,460
Tests taken 1,542
Competitions taken 49 (3)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: