eng
competition

User: ThnhHuy1

Gõ phím vô tình là sở thích của mình, ngày trước mình chỉ gõ được 60 Wpm nhưng bây giờ mình đã tiến bộ hơn nhiều, mục tiêu năm nay của mình là 120 Wpm
User details
User ID 3209320
last login 9 hours, 58 minutes ago
member since 2 months, 2 weeks, 1 day ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard Tester
Words typed 50,021
Tests taken 388
Competitions taken 32 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: