eng
competition

User: levukhangVN18032012

chào mọi người, tôi tên là khang, năm nay tôi 11 tuổi. tôi đến từ Việt Nam, mục tiêu của tôi là đánh tới 100 WPM (kỉ lục cao nhất của tôi hiện tại 86 WPM)
User details
User ID 3087744
last login 14 hours, 8 minutes ago
member since on April, 4th, 2022
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard
Words typed 184,773
Tests taken 3,344
Competitions taken 75 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: