eng
competition

User: 10HUYLEO

Hehe cuối cùng cũng lên 160 ngày 22.12.2021. Phấn đấu 170+ =)) Lên được 160 ùi nhưng mình cảm thấy bản thân vẫn đánh ổn định ở mức 140+
User details
User ID 2932967
last login 32 minutes ago
member since 8 months, 1 day ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard
Words typed 242,024
Tests taken 2,103
Competitions taken 0 (0)
VngSAn10a31 day, 22 hours ago
SaeedHaghighy2 days, 13 hours ago
RealPearl2 days, 21 hours ago
Hanibach3 days, 12 hours ago
HoangHai3 days, 15 hours ago
HipLouis4 days, 10 hours ago
uka4 days, 11 hours ago
cr7mu5 days, 12 hours ago
BoQuc5 days, 20 hours ago
LanguageParticipantsTests taken

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: