eng
competition

User: UnvVN

Hello. Mình 9 tuổi rồi nhưng muốn đánh máy tính nhanh :D. Mục tiêu: 72 WPM. Hiện tại, record của mình là 59 WPM, mà mãi chả lên được 60 hay cao hơn, :v Xin lỗi đã gần 1 năm ko quay lại
User details
User ID 2842438
last login 1 month, 1 week, 5 days ago
member since 9 months, 3 weeks, 4 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard ASUS IN SEARCH OF INCREDIBLE
Words typed 30,415
Tests taken 694
Competitions taken 46 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: