eng
competition

User: kikikikikikikiki

Tên Trương Văn Quý sinh năm 2009! Mục tiêu là 200 WPM! Học trường THCS Trần Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Nick Zalo:0858877708. Ai muốn giao lưu thì liên hệ!!!!
User details
User ID 2737742
last login 3 hours, 16 minutes ago
member since 3 months, 3 weeks, 2 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard A4TECH
Words typed 734,098
Tests taken 6,457
Competitions taken 773 (0)
Abdullah Ahmed Ebrahim Hassan2 hours, 22 minutes ago
Monters Super9 hours, 7 minutes ago
ThanhTrong9 hours, 14 minutes ago
DatLoveRG39 hours, 31 minutes ago
HunhMinhC11 hours, 58 minutes ago
vDuc12 hours, 28 minutes ago
NguyenThuan13 hours, 1 minute ago
HangTb13 hours, 25 minutes ago
KillerGranthOG13 hours, 34 minutes ago
91NgTrngNhn16 hours, 20 minutes ago

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: