eng
competition

User: nganphan

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012934207929 rất mong muốn mọi người cùng mình cố gắng, ai có thể giúp tui thêm vài kinh nghiệm và hiểu biết về đánh máy được không ạ đây là email của mình: [email protected]
User details
User ID 2734391
last login 1 week ago
member since 2 months, 1 week, 4 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard
Words typed 41,247
Tests taken 266
Competitions taken 227 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: