eng
competition

User: JohnSandreson

Một thằng học sinh lớp 8 nào đó thích đánh máy, kỉ lục của bản thân: 157 wpm trong tiếng việt (6/12/2021). Video đánh máy 147 từ/phút (wpm) của bản thân trên 10fastfingers.com: https://www.youtube.com/watch?v=4BIqEJq474I. Video đánh máy 171 từ/phút (wpm) cũng của bản thân với test 40 từ trên monkeytype.com: https://www.youtube.com/watch?v=1Lxt3v1escQ
User details
User ID 2728786
last login 1 week, 4 days ago
member since 5 months, 1 week, 5 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard Laptop Dell Vostro 3401, Macbook air 2018 and Fuhlen G500S
Words typed 131,788
Tests taken 591
Competitions taken 361 (92)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: