eng
competition

User: Nguyên LMN

Gõ phím nhà nghèo ok bủh Bị cóng tay vãi loz méo gõ nhanh được :D Anh em nào sống miền bắc chắc hiểu
User details
User ID 2709759
last login 4 days, 8 hours ago
member since 5 months, 3 weeks, 5 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard Hàng phèn nha méo có chuyện bàn phím xịn âu :v
Words typed 111,261
Tests taken 1,001
Competitions taken 639 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: