eng
competition

User: WhyNotSolar

Sau khoảng 4 tháng hơn luyện tập, em đã rút ra các tiêu chí cần có khi luyện phím như: Bền bì - Tốc độ - Ổn định - Kiên trì và Nỗ lực. Liên lạc: https://www.facebook.com/thanhsolar11/
User details
User ID 2589465
last login 5 hours, 54 minutes ago
member since 5 months, 2 weeks, 4 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard Royal Kludge G68, Apple Magic Keyboard ( base on MacBook Air M1)
Words typed 347,131
Tests taken 3,547
Competitions taken 413 (0)
XunThuNguyn15 hours, 58 minutes ago
Biraj Senpai22 hours, 49 minutes ago
DatLoveRG31 day, 17 hours ago
Umom1 day, 18 hours ago
dangphuongkimhang2 days ago
jakavek3 days, 21 hours ago
FelixFernando4 days, 1 hour ago
chekpoint4 days, 2 hours ago
Andrew Silva5 days, 5 hours ago
TruongTuan6 days, 14 hours ago

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: