eng
competition

Text Practice Mode

Katiplik metni

created Sep 4th 2014, 14:49 by Heaven ♫ ♪


3


Rating

70 words
15 completed
00:00
Tereke karar kaydı MADDE 22 (1) Tereke dosyalarına ilişkin mahkemece verilen kararların tutulduğu kayıttır. (2) Tereke karar kaydı; sıra numarası, karar tarihi, dosya esas sıra numarası, kararı veren hâkimin adı ve soyadı ile sicil numarası, başvuranın, miras bırakanın ve varsa veli, vasi veya kayyımın adı ve soyadı, karar sonucu ve davanın konusu sütunlarını içerir.  

saving score / loading statistics ...