eng
competition

Text Practice Mode

BỨC THƯ NGÀY 15/06/2024

created Jun 15th, 15:42 by Yeonie


1


Rating

24 words
36 completed
00:00
Bạn tốt tựa như những sao. Chúng ta không cần lúc nào cũng
phải nhìn thấy họ, nhưng họ sẽ luôn đó.

saving score / loading statistics ...