eng
competition

Text Practice Mode

Luyện cổ, luyện người, luyện cả trời

created Jun 15th, 06:54 by xincamoncuocdoi


0


Rating

121 words
5 completed
00:00
"Tảo tuế tri thế sự gian,
 
Nhưng hứa phi hồng đãng vân gian.
 
Nhất lộ hàn phong thân như nhứ,
 
Mệnh hải chìm nổi khách độc hành.
 
Thiên ma vạn kích tâm chú thiết,
 
Đàn tinh kiệt lự chú nhất kiếm.
 
Kim triều kiếm chỉ điệp vân xứ,
 
Luyện cổ luyện nhân hoàn luyện thiên!"
 
 
 
"Tuổi nhỏ sớm biết việc đời gian nan,
 
Muốn như hồng nhạn du đãng giữa tầng mây.
 
Gió lạnh đường dài tựa như bông,
 
Cuộc đời thăng trầm khách lẻ bóng.
 
Ngàn vạn thử thách rèn tâm kiên định,
 
Dốc hết tâm can, mưu toan hết sức đúc một kiếm.
 
Đến nay kiếm chỉ giữa tầng mây,
 
Luyện cổ Luyện người Luyện cả trời cao!"

saving score / loading statistics ...