eng
competition

Text Practice Mode

Góc nhìn có toàn diện hay không đồng nghĩa với việc tâm lý có khỏe mạnh không

created Jun 13th, 14:30 by TrnhHiVy


1


Rating

490 words
15 completed
00:00
Cùng với hành vi của chúng ta ngày càng bất chấp không màng hậu quả, không chịu trách nhiệm, cái tôi của chúng ta sẽ bành trướng một cách nhanh chóng. Để đắp cảm giác tội lỗi, không an toàn, cảm giác nhục nhã, góc nhìn của chúng ta trở nên hạn hẹp, chỉ thể nhìn thấy bản thân mình chứ không thể nhìn được cả thế giới. Điều này khiến ta càng nhạy cảm, cảm xúc cũng càng không ổn định. Thậm chí chúng ta còn từ chối tiếp nhận sự thật liên quá tới bản thân chúng ta cuộc sống của chúng ta, đồng thời hài lòng với tâm thế lười nhác uể oải, lo sợ sự đau khổ. Lúc này cái tôi sẽ bắt đầu bảo vệ chúng ta, đem tất cả mọi vấn đề quy hết cho những sự vật khác. Đổi một cách nói khác, nếu như tôi không vấn đề, vậy thì chắc chắn bạn người vấn đề, nếu không thì thế giới thật không công bằng, hoặc người khác đang gây rắc rối cho tôi. Mầm mống của chứng hoang tưởng thần kinh đã được gieo rắc như vậy đó.
 
để tiếp tục duy trì hình tượng hoàn hảo của bản thân trong tâm trí, chúng ta chỉ thể bị ép buộc phải làm méo thế giới xung quanh. Nếu như chúng ta vấn đề trong việc giải hiện thực, vậy thì khả năng thích ứng cuộc sống sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu một người đánh mất đi trí, lại đánh mất cả khả năng nhìn nhận thế giới, đón nhận thế giới phản hồi thế giới, vậy thì nghĩa anh ta đã đánh mất đi cái nhìn toàn diện.
 
Cảm xúc không ổn định gốc rễ của sự phẫn nộ, nói từ gốc rễ thì chính do góc nhìn thiếu sự ràng tạo nên, điều này được quyết định bởi sự ảnh hưởng của cái tôi đối với chúng ta.  
 
Sự lựa chọn trách nhiệm cũng sự lựa chọn do tâm hồn dẫn đường, thể giúp tăng lòng tự tôn thu nhỏ cái tôi. Nhìn thấy chấp nhận sự thật, đôi khi rất khó khăn, cũng rất đau khổ, nhưng cuối cùng đồng nghĩa với việc tâm khỏe mạnh tới mức đưa ra hành động trách nhiệm. Sự lựa chọn trách nhiệm, dụ như những sự lựa chọn do cái tôi dẫn dắt, dung túng thể, dẫn tới việc lòng tự tôn kém đi, cái tôi bành trướng, không thể hoặc không muốn nhìn thấy hoặc chấp nhận hiện thực. Điều này đồng nghĩa với khó khăn đau khổ, cũng đồng nghĩa với tâm không khỏe mạnh, dẫn đến đưa ra những hành động trách nhiệm.

saving score / loading statistics ...