eng
competition

Text Practice Mode

không tiêu đề

created Jun 13th, 06:25 by xincamoncuocdoi


0


Rating

102 words
12 completed
00:00
Đâu cần phải giống ai
Miễn không sai đủ
Cũng không cần phải cố...
Đòi ai đó giống mình.
Chẳng cần gắng phân minh
Đúng - sai cùng thiên hạ
Thôi cứ để tất cả
Cho thời gian trả lời...
nhiều chuyện đã trôi
Tưởng nỗi đau còn mãi...
Nhưng bây giờ nhìn lại
Cũng thấy rất bình thường.
Nếu người chẳng còn thương
Ta đâu cần níu giữ
Cuộc sống phép thử
Đến đi lẽ thường.
Không thể giữ hãy buông
sẵn sàng đón nhận
Miễn sao đừng đánh mất  
Chính bản thân mình thôi...!
 -ThúyNguyễn-

saving score / loading statistics ...