eng
competition

Text Practice Mode

Bước Qua Nhau - Vũ

created Jun 12th, 15:46 by PhuocNguyenLe


1


Rating

303 words
14 completed
00:00
Cuộc đời cứ trôi
Ta nhìn lại ngày tháng còn bên nhau
Cùng những thăng trầm
Tại sao không vẫy tay chào nơi ta đứng bây giờ
Hai nơi hai người dưng
Đợi em bước qua
Để khiến anh nhận ra đôi mắt em còn đang buồn
Màu hoa cài áo vẫn còn như lời hứa đã từng
Giờ đây còn như xưa
Dòng người vội vàng bước qua
Chợt như chiếc hôn thế thôi
Đôi môi chia làm đôi
Như ta đang mong vậy thôi
Người nghẹn ngào bước đi
Chợt như chúng ta quay về
Giấu trái tim mình đừng thổn thức khi thấy nhau oh
Đoàn tàu kia dừng lại
Còn hai ta bước qua nhau
Cuộc đời cứ trôi
Ta nhìn lại ngày tháng còn bên nhau
Cùng những thăng trầm
tại sao không vẫy tay chào nơi ta đứng bây giờ
Hai nơi hai người dưng
Đợi em bước qua
Để khiến anh nhận ra đôi mắt em còn đang buồn
màu hoa cài áo vẫn còn như lời hứa đã từng
Giờ đây còn như xưa
Dòng người vội vàng bước qua
Chợt như chiếc hôn thế thôi
Đôi môi chia làm đôi
Như ta đang mong vậy thôi
Người nghẹn ngào bước đi
Chợt như chúng ta quay về
Giấu trái tim mình đừng thổn thức khi thấy nhau oh
Đoàn tàu kia dừng lại (đoàn tàu kia)
Còn hai ta trôi đi theo mây trời
Từng cảm xúc trong tim anh đang đơn cùng với ngàn lời
Viết riêng cho bài ca tình đầu
Chỉ còn lại một thói quen từ lâu woh
Dòng người vội vàng bước qua
Chợt như chiếc hôn thế thôi
Đôi môi chia làm đôi
Như ta đang mong vậy thôi oh oh

saving score / loading statistics ...