eng
competition

Text Practice Mode

Dẫu có lỗi lầm - Vũ

created Jun 12th, 15:28 by HngKim1


0


Rating

114 words
10 completed
00:00
Nói cho anh sao em bỗng ra đi hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu.
Dẫu anh lỗi lầm. Không em, anh sống sao.?
Ánh dương tan một ngày như đã trôi xa, rất xưa ngày nào còn đâu em hỡi. Dẫu tha thứ lỗi lầm
ta vẫn không còn bên nhau.. bầu... trời...đêm ngàn sao tỏa sáng chứng giám cho cuộc tình anh dành cho
em biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay ? ta đã xa tận chân trời nào lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên. Em biết rằng lòng anh mãi luôn trao em.

saving score / loading statistics ...