eng
competition

Text Practice Mode

đợi nụ cười em - khoai lang thang

created Jun 12th, 14:03 by Chí Quang Võ


0


Rating

301 words
4 completed
00:00
Này gái sao còn mãi đợi
Chiều hôm ấy người bước vội
Để lại em chìm trong nỗi buồn
Tình yêu đến muộn bao giờ lại thương
Chuyện hôm qua như áng mây mờ
Chuyện mai sau ai thấu chữ ngờ
Chuyện em mang đơn trên vai
Thì cho tôi lại gần chia hai
Lòng người thường hay bấu víu thăng trầm bấu víu kỷ niệm qua
nào đâu biết người vẫn đứng nơi đây vẫn chờ ta
Đừng hẹn xa xôi phía cuối con đường sống chết không rời nhau
Ai kia trăm lời còn tôi chỉ đợi
Nụ cười em
Này gái sao còn mãi đợi
Chiều hôm ấy người bước vội
Để lại em chìm trong nỗi buồn
Tình yêu đến muộn bao giờ lại thương
Chuyện hôm qua như áng mây mờ
Chuyện mai sau ai thấu chữ ngờ
Chuyện em mang đơn trên vai
Thì cho tôi lại gần chia hai
Lòng người thường hay bấu víu thăng trầm bấu víu kỷ niệm qua
nào đâu biết người vẫn đứng nơi đây vẫn chờ ta
Đừng hẹn xa xôi phía cuối con đường sống chết không rời nhau
Ai kia trăm lời còn tôi chỉ đợi
Nụ cười em  
Ai đang nơi đây nào hay
Ai mong thương ai đợi từng giây
Ai đi muôn nơi cùng gió mây biết đâu một ngày
Ai đang nơi đây nào hay
Ai mong thương ai đợi từng giây
Ai đi muôn nơi cùng gió mây biết đâu một ngày
Đừng hẹn xa xôi phía cuối con đường sống chết không rời nhau
Ai kia trăm lời
Này gái sao còn mãi đợi
Chiều hôm ấy người vẫn đợi
Nụ cười em
 

saving score / loading statistics ...