eng
competition

Text Practice Mode

LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI

created May 12th, 13:31 by Tien Xuan


0


Rating

466 words
9 completed
00:00
Gợi ý hơn ép buộc
Trong quá trình mặc cả 2 bên đều đặt lợi ích nhân lên hàng đầu. Những hành động theo đuổi lợi ích theo kiểu này đúng hay sai thì sự ép buộc đều không phải cách tốt nhất. Sách lược tối ưu lúc này nên dẫn dắt đối phương bằng cách tận dụng hiệu ứng mỏ neo.
2 nhà bán cháo tạm gọi nhà A nhà B cùng nằm trên con phố nhỏ nọ. Xét về vị trí cửa hàng, số lượng khách hay độ ngon dở của đồ ăn thì cả 2 cửa hàng đều gần như nhau. Nếu nhìn bền ngoài thì cả 2 cửa hàng đều đắt khách như nhau. Xong khi tính tiền bán hàng trong ngày của mỗi cửa hàng mỗi tối, tổng số tiền A kiếm được đều nhiều hơn nhà B. Nguyên do sự khác biệt này đều nằm câu nói của người bán hàng. Khách hàng vào quán nhà B luôn được đon đả mời chào. Sau khi quấy cháo cho khách hàng xong, người bán luôn hỏi lại: “Thượng đế, anh/ chị thêm trứng không ạ?” đa phần chỉ nửa số khách gật đầu. quán nhà A khi khách vào người bán cũng nhiệt tình hỏi han. Nhưng câu hỏi bên này không phải là: “Anh/ chị thêm trứng không?” : “Anh/ chị muốn thêm 1 hay 2 quả trứng.” Khi được hỏi như vậy, người thích trứng sẽ yêu cầu thêm 2 quả, kẻ không thích thì chỉ bảo thêm 1 quả. Cũng số người bảo không cần. Bởi vậy sau mỗi tháng quán nhà A bán được nhiều trứng hơn quán nhà B đương nhiên lãi cũng nhiều hơn.
Phân tích thuyết trò chơi:
Trong tâm học nói đến hiệu ứng mỏ neo. Khi xem xét quyết định vấn đề đó duy của con người luôn bị tác động ảnh hưởng bởi thông tin đầu tiên. Thông tin này găm vào lớp cát mềm dưới đáy biển, cố định suy nghĩ, lựa chọn của bạ trong giới hạn nào đó. Trong quán nhà B thông tin này câu hỏi: Anh/ chị thêm trứng không ạ? Còn với quán nhà A thì anh chị muốn cho thêm 1 hay 2 trứng. Sự khác biệt trong thông tin đầu tiên sẽ dẫn đến sự khác biệt trong quyết định. Nếu nhận ra trên thực tế đây cũng chỉ dạng trò chơi mặc cả, chúng ta hoàn toàn thể đạt được hiệu ứng làm ít hưởng nhiều nếu biết áp dụng hiệu ứng mỏ neo này.

saving score / loading statistics ...