eng
competition

Text Practice Mode

LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI

created May 12th, 06:53 by Tien Xuan


0


Rating

250 words
12 completed
00:00
Thoát khỏi sự vướng víu của chi phí chìm.
Làm sao để thoát khỏi sự vướng víu của chi phí chìm?
Một phải đưa ra quyết sách một cách thận trọng nắm vững thông tin từ đó đánh giá toàn diện mặt lợi mặt hại. Hai khi không thành công, phải chấp nhận hiện thực nhằm tránh tổn thất lớn hơn.
Giai thoại:
Để hưởng ứng lời kêu gọi giáo dục, tố chất của nhà nước, một mẹ đã bỏ ra 1500 tệ mua đàn điện tửcho con.Nhưng đứa con vốn hiếu động không thích học nhạc nên vây đàn đành xếp vướng bụi.Không bao lâu sau, mẹ nghe một đồng nghiệp nói quen một thầy dạy nhạc giỏi, xuất thân từ học viện âm nhạc nên lập tức mời người này về làm gia sư.Lý do rất đơn giản, đàn đã mua rồi thì học chi bằng bằng mời một gia đến dạy không thì phí cây đàn.Thế mỗi tháng mẹ lại mất thêm 600 tệ.Phí gia trong 6 tháng, tổng cộng 3600 tệ nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc.Vì không muốn lãng phí cây đàn 1500 tệ, mẹ lại lãng phí thêm 3600 tệ một cách ích.
Phân tích theo thuyết trò chơi:
Trong thuyết trò chơi chúng ta gọi những chi phí đã phát sinh không thu hồi lại được như thời gian, tiền bạc, năng lực, vv.. chi phí chìm.

saving score / loading statistics ...