eng
competition

Text Practice Mode

Trận lụt đồng bằng sông Hồng 1971

created May 11th, 16:56 by Mạnh Hùng Nguyễn


0


Rating

162 words
8 completed
00:00
Trận lụt đồng bằng sông Hồng năm 1971 (hay còn được biết đến với tên gọi Đại hồng thủy 1971) một đợt lụt rất lớn xảy ra các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào giữa tháng 8 năm 1971. Do chịu tác động của 1 tổ hợp thời tiết nguy hiểm nên khu vực trên đã xuất hiện các trận mưa lớn, gây vỡ đê khiến trên các sông lên nhanh, nhiều khu vực đạt tới mức báo động 3. Theo số liệu thống thì đã 594 người thiệt mạng, ngoài ra đã 20 xã, hay 1 huyện bị ngập hoàn toàn (nhưng chưa tên huyện nào) với tổng dân số trong những đó bị ngập mất nhà cửa vào khoảng 100.000 người. Về tài sản, trận lụt gây thiệt hại về tài sản khoảng 70 triệu đồng theo thời giá bấy giờ.

saving score / loading statistics ...