eng
competition

Text Practice Mode

Buôn hàng (Tommy Tèo)

created May 11th, 16:07 by haykl


0


Rating

189 words
10 completed
00:00
Nhiều đêm dài sương mùa đông tuyết rơi hoài lòng ai đang nhớ nhà
Đường buôn hàng bên này như rap thiên quê nhà còn quá xa
Nhiều đêm ngồi roll điếu K mama à đừng xót xa
Lang thang không về nhà đôi chân đang đi tìm dollar
Chơi thuốc everynight why
Nhiều đêm dài ai còn đang vẫn miệt mài đợi chờ hình bóng ai
Chơi thuốc everynight why
Nhiều đêm dài ai còn đang ngóng trông hoài đợi chờ ngày nắng mai
nhiều ngày tháng buồn rầu một mình trốn trong nhà
Nhiều lần lại làm tao bán thêm đồ lỗi lầm với ông già
Người tình ngày nào nay bước theo chồng tan một giấc hồng
Đành ngậm ngùi nhìn em bước qua phà ưu phiền trong lòng
những ngày tháng buôn hàng homie Lowkey Gang
Hợp đồng tiền đề buôn bán cocain nhưng không đi đến thiên đàng
Mama luôn muốn con sống an toàn con luôn phải đàng hoàng
Con biết con biết châu Á da vàng tụi con không thể đầu hàng

saving score / loading statistics ...