eng
competition

Text Practice Mode

Những việc quan trọng cần làm ngày hôm nay

created May 10th, 02:53 by SuNaimi


1


Rating

53 words
5 completed
00:00
Viết CV xin việc apply
 
Đăng bài trong group
 
Chạy đủ kpi 120t
 
Tìm làm thử job làm thêm mới
 
Không liên lạc, không rep tin nhắn bổ
 
Đi ngủ lúc 11h tối
 
Chuẩn bị tâm thoải mái sẵn sàng chấp nhận trượt cho bài thi chiều mai :))

saving score / loading statistics ...