eng
competition

Text Practice Mode

Đúc kết từ bản thân

created May 6th, 03:52 by Thảo NT_


2


Rating

93 words
47 completed
00:00
Những quá suôn sẻ không mang lại giá trị hạnh phúc cao
Phải tin vào bản thân, tỉnh táo tập trung vào mục đích của mình
Đến một ngày bạn sẽ câu trả lời cho những bạn đã trải qua
Sức mạnh nội tại nghị lực phi thường sẽ giúp ta vượt qua mọi thứ
 

saving score / loading statistics ...