eng
competition

Text Practice Mode

Lời bài hát "HÀNH KHÚC NGÀY VÀ ĐÊM"

created May 5th, 06:05 by Yeonie


3


Rating

279 words
13 completed
00:00
Rất dài rất xa
những ngày thương nhớ
Nơi cháy lên ngọn lửa
trái tim
trái tim yêu thương
Anh đang mùa hành quân, pháo lăn dài chiến dịch
Bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo ran
Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào
Ngày đêm xa nhau đâu chỉ dài nhớ
Thời gian trong cách trở đốt cháy ngời tình yêu
Pháo anh lên đồi cao vào đầu giặc Mỹ
Bục giảng dưới hầm sâu, em cũng chiến
Cái chết cúi gục đầu
Cuộc đời xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau
Những đêm ngày chiến đấu
Ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu
Đêm ngày trong chiến đấu, anh với em sống vẫn gần nhau
Anh đang mùa hành quân, pháo lăn dài chiến dịch
Bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo ran
Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào
Ngày đêm xa nhau đâu chỉ dài nhớ
Thời gian trong cách trở đốt cháy ngời tình yêu
Pháo anh lên đồi cao vào đầu giặc Mỹ
Bục giảng dưới hầm sâu, em cũng chiến
Cái chết cúi gục đầu
Cuộc đời xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau
Những đêm ngày chiến đấu
Ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu
Đêm ngày trong chiến đấu, anh với em sống vẫn gần nhau
Đêm ngày trong chiến đấu, anh với em sống vẫn gần nhau

saving score / loading statistics ...