eng
competition

Text Practice Mode

Không sợ chậm chỉ sợ dừng 3

created May 4th, 09:12 by RayChen1


1


Rating

57 words
7 completed
00:00
NgÀy sAu nhất định sẼ tốT đẸp hơn, nêN tuYệt đỐi khÔNG được NẢN lòNG.
 
NGÀY Sau nhất định Sẽ TỐT đẹp hơN, nên Tuyệt Đối KHÔNG được nản lòng.
 
Ngày sau nhất định sẽ tốt đẹp hơn, nên tuyệt đối không được nản lòng nha.  
 
Chúc bạn một đời an yên, khỏe mạnh, hạnh phúc <3

saving score / loading statistics ...