eng
competition

Text Practice Mode

LƯỢM - TỐ HỮU

created May 2nd, 14:41 by Yeonie


3


Rating

216 words
11 completed
00:00
Ngày Huế đổ máu
Chú Nội về
Tình cờ chú cháu
Gặp nhau Hàng Bè.
 
Chú loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh
 
Ca-lô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên đường vàng...
 
- "Cháu đi liên lạc
Vui lắm chú à
đồn Mang
Thích hơn nhà!"
 
Cháu cười híp mí,
đỏ bồ quân:
- "Thôi, chào đồng chí!"
Cháu đi xa dần...
 
Cháu đi đường cháu
Chú lên đường ra
Đến nay tháng sáu
Chợt nghe tin nhà.
 
Ra thế
Lượm ơi!
 
Một hôm nào đó
Như bao hôm nào
Chú đồng chí nhỏ
Bỏ thư vào bao
 
Vụt qua mặt trận
Đạn bay vèo vèo
Thư đề "Thượng khẩn"
Sợ chi hiểm nghèo?
 
Đường quê vắng vẻ
Lúa trổ đòng đòng
Ca-lô chú
Nhấp nhô trên đồng...
 
Bỗng loè chớp đỏ
Thôi rồi, Lượm ơi!
Chú đồng chí nhỏ
Một dòng máu tươi!
 
Cháu nằm trên lúa
Tay nắm chặt bông
Lúa thơm mùi sữa
Hồn bay giữa đồng...
 
Lượm ơi, còn không?
 
Chú loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh
 
Ca-lô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên đường vàng...
1949

saving score / loading statistics ...