eng
competition

Text Practice Mode

Bức thư thứ 215

created Feb 13th, 11:40 by minhhang


0


Rating

42 words
75 completed
00:00
Trăm ngàn loại độc tố không đánh bại được nội tâm, nhưng lại bị một câu an ủi giản đơn làm khuất phục; đao thương không phá được lớp ngụy trang, nhưng thường tan vỡ triệt để trước người thấu hiểu bạn.

saving score / loading statistics ...