eng
competition

Text Practice Mode

За сватбите - Камен Донев

created Feb 9th, 12:45 by Mariyana


0


Rating

126 words
5 completed
00:00
В този живот най-напред получаваш, а ти ако си умен, знаеш как да го вземеш.
След това с наученото и ти на свой ред създаваш. И най-подир трябва да започнеш да даваш.
И ако цялата тази работа няма любов, значи си живял на пусто, бил си един себелюбец.
И вътре в сърцето си всеки знае за какво е сватбата...
Тя е заради човека, този който ще те чака, ще те търси, ще плаче с теб и ще се смее с теб.
Човекът, който ще ти дава сили и вяра без да ги изискваш, човекът който след като изпратите детето от Терминал 2 ще те утеши и ще помълчи с теб довечера.
Човекът, който никога няма да позволи да си сам, дори когато единият вече го няма.

saving score / loading statistics ...