eng
competition

Text Practice Mode

Chịu trách nhiệm cho cả những cảm xúc của bạn

created Sep 5th 2014, 18:04 by alexhaley303


7


Rating

158 words
134 completed
00:00
Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy bạn hành động quyết định thành quả bạn đạt được những trạng thái cảm xúc bạn trải qua. Khi bạn cảm thấy phấn khích đầy động lực, bạn sẽ hào hứng bắt tay vào việc. Mọi sự sẽ trôi qua suôn sẻ, cuối cùng bạn sẽ gặt hái những kết quả tốt đẹp. Ngược lại, trong tâm trạng bấn loạn tuyệt vọng, bạn hiếm khi đưa ra được những quyết định sáng suốt, đúng đắn hoặc thể làm việc đạt hiệu suất cao.  

saving score / loading statistics ...