eng
competition

Text Practice Mode

Lời bài hát Đẩy Xe Bò - Phương Mỹ Chi, DTAP

created Jul 9th 2023, 14:07 by TThKDuyn


0


Rating

241 words
13 completed
00:00
Một túp lều tranh
hai trái tim siêu chân thành
Ôi ngày xưa
Vài ba bữa no yêu
Giời ơi đừng điêu
Người ta mong đâu nuông chiều
Bốn bát bánh đúc
Thầy u nói yêu
Sao bây giờ chẳng giống như
Tình yêu trong Vợ Nhặt
Người ta đến nhanh rồi đi
Hợp tan cũng nhanh tan hợp
Giờ tốt nhất
Mau hợp tác để nhanh tác hợp
Tình yêu của anh đây
Sao chẳng nói câu này
Muốn ăn cơm trắng mấy giò
Lại đây đẩy xe với anh
Muốn ăn cơm trắng mấy giò
Lại đây đẩy xe
Ơ lấy xe đẩy đi
Sao bây giờ chẳng giống như
Tình yêu trong Vợ Nhặt
Người ta đến nhanh rồi đi
Hợp tan cũng nhanh tan hợp
Giờ tốt nhất
Mau hợp tác để nhanh tác hợp
Tình yêu của anh đây
Sao chẳng nói
Bánh đúc người dưng
Gió thoảng thơm lừng
Một câu đưa đẩy
Tình em đủ đầy
Đong bát ngọc rơi
Gió ngược lên trời
Mình se duyên mới
Cười quên nắng đời
Muốn ăn cơm trắng mấy giò
Lại đây đẩy xe với anh
Muốn ăn cơm trắng mấy giò
Lại đây đẩy xe
Ơ lấy xe đẩy đi
Ơ lấy xe đẩy đi
 
 

saving score / loading statistics ...