eng
competition

Text Practice Mode

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Giải phóng miền Nam 30/4

created Apr 30th 2023, 06:36 by NgocTrinh


2


Rating

309 words
20 completed
00:00
Ngày 30/4 ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chính thức kết thúc chiến tranh tại Việt Nam, khi Quân đội Nhân dân Việt Nam Quân Giải phóng miền Nam tiến vào Sài Gòn.
 
Hàng năm vào ngày này, người dân sẽ dịp nhìn lại một hình ảnh hào hùng rất quen thuộc, đó hình ảnh chiếc xe tăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam húc đổ cổng sắt tiến vào Dinh Độc lập ngày 30/4/1975.
 
Đánh dấu sự kiện Tổng thống Dương Văn Minh Thủ tướng Văn Mầu của chính thể Việt Nam Cộng hòa tuyên bố đầu hàng điều kiện Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sau đó để ghi nhớ công ơn to lớn của vị cố Chủ tịch Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Hồ Chí Minh, Sài Gòn bấy giờ được đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh.
 
Ngày 30 tháng 4 ngày lễ toàn dân mang ý nghĩa lịch sử trọng đại, chứng minh cho sức mạnh đoàn kết, truyền thống dựng nước giữ nước hàng ngàn năm của ông cha ta.
 
Đây dịp hàng năm nhắc nhở thế hệ con cháu về sự hi sinh của biết bao đồng bào dân tộc đã ngã xuống sự độc lập, tự do phát triển như ngày nay.
 
Không chỉ giải cứu đất nước khỏi ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân, chiến thắng này còn cổ cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên các quốc gia khác.
 
Tham khảo những lời chúc ngày 30/4 hay, ý nghĩa để ghi nhớ công ơn của cha anh những người đổ máu độc lập thống nhất đất nước
 
Nguồn: Bách Hoá Xanh

saving score / loading statistics ...