eng
competition

Text Practice Mode

 Một trí khôn hơn trăm trí khôn

created Dec 19th 2022, 09:43 by TngNguyn27


2


Rating

233 words
23 completed
00:00
Rừng Chồn đôi bạn thân nhưng Chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Một hôm, Chồn hỏi Rừng:
- Cậu bao nhiêu trí khôn?
- Mình chỉ một thôi.
- Ít thế sao? Mình thì hàng trăm.
Một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng. Chợt thấy một người thợ săn, chúng cuống quýt nấp vào một cái hang. Nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân chúng. Ông reo lên: "Có trốn đằng trời!" Nói rồi, ông lấy gậy thọc vào hang.
Rừng thấy nguy quá, bảo Chồn:
- Cậu trăm trí khôn, nghĩ kế đi!
Chồn buồn bã:
- Lúc này, trong đầu mình chẳng còn một trí khôn nào cả.
Đắn đo một lúc, Rừng nghĩ ra một mẹo, ghé tai Chồn:
- Mình sẽ làm như thế, còn cậu cứ thế nhé!
Mọi chuyện xảy ra đúng như Rừng đoán. Người thợ săn lôi Rừng ra, thấy cứng đờ, tưởng Rừng đã chết. Ông ta quẳng xuống đám cỏ, rồi thọc gậy vào hang bắt Chồn. Thình lình, Rừng vùng chạy. Người thợ săn đuổi theo. Chỉ chờ thế, Chồn vọt ra, chạy biến vào rừng.
Hôm sau, đôi bạn gặp lại nhau. Chồn bảo Rừng:
- Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình.

saving score / loading statistics ...