eng
competition

Text Practice Mode

Tránh xa những người làm hao phí cuộc đời bạn ! P1 (youtube: học tiếng trung cùng kungfu chinese)

created Nov 29th 2022, 21:10 by Huyền Diệu Nguyễn Nhân


1


Rating

88 words
45 completed
00:00
phụ nói "Độ cao của nhân sinh không phải nhìn bao nhiêu sự tình, thấy được bao nhiêu con người"
Con người đến nhân thế một chuyến, gặp gỡ muôn hình muôn vẻ kiểu người. những người cho bạn thu được nhiều lợi ích, những người làm hao phí cuộc đời bạn. Người đáng để thổ lộ tâm tình không nhiều, người nên tránh xa lại càng không ít, đặc biệt những người làm hao phí cuộc đời bạn.

saving score / loading statistics ...