eng
competition

Text Practice Mode

Suomalaiset suosivat kalliita rahastoja - Yle Uutiset

created Nov 29th 2022, 19:15 by Juha Antikainen


0


Rating

345 words
1 completed
00:00
Rahastosijoittajia on Suomessa noin 1,2 miljoonaa. Heistä valtaosa sijoittaa huolettomina pidettyihin yhdistelmärahastoihin. Osakkeiden syöksyessä ja korkojen noustessa yhdistelmärahastot eivät voi tehdä tuottoa. Kymmenessä suosituimmassa yhdistelmärahastossa on lähes 700 000 asiakasta. Kyseisten rahastojen tuotot ovat vuoden kuluessa syöksyneet noin 10–14 prosenttia. Alamäki on koskenut myös kaikkein varovaisimmille sijoittajille suunnattuja rahastoja.
 
Tässä jutussa kerromme, mitä ovat suomalaisten sijoittajien suosimat yhdistelmärahastot, ja miksi niiden tuotot kääntyivät pakkaselle.
 
1. Yhdistelmärahasto yhdistää osake- ja korkosijoituksia
Yhdistelmärahastojen suosio perustuu helppoon hajauttamiseen osake- ja korkosijoituksiin. Hajauttaminen pienentää sijoittamisen riskejä.
 
Yhdistelmärahastot nimensä mukaisesti yhdistävät osake- ja korkosijoituksia. Klassinen suhdeluku on 60:40 eli 60 prosenttia osakkeita ja loput korkoja. Osakkeista saa pitkällä aikavälillä korkeinta tuottoa, mutta niiden arvo heilahtelee. Korot sen sijaan tuottavat vähemmän, mutta tasaisemmin. Tavallisesti korkosijoitusten arvo on noussut kun osakkeiden arvo on laskenut ja päin vastoin. Korkosijoituksilla pyritäänkin tuomaan vakautta yhdistelmärahaston tuottoihin.
 
2. Yhdistelmärahastot ovat tehneet maltillista tuottoa vuosien ajan
Kun osakkeet nousevat ja korot laskevat, yhdistelmärahasto tuottaa.
 
Osakkeiden arvo on finanssikriisin jälkeen ollut pääsääntöisesti ylöspäin, joten yhdistelmärahastot ovat kasvattaneet arvoaan. Korkosijoitukset toimivat käänteisellä logiikalla, eli korkojen laskiessa sijoituksen arvo kasvaa. Korot ovat trendinomaisesti laskeneet 80-luvulta lähtien, ja näin myös korkosijoitukset ovat tehneet yhdistelmärahastoissa pitkällä aikavälillä tuottoa.
 
3. Tänä vuonna yhdistelmärahastot sukelsivat, koska markkina muuttui poikkeuksellisesti
Kun osakkeiden arvot laskevat ja korot nousevat samanaikaisesti, yhdistelmärahasto ei voi tuottaa.
 
Tänä vuonna osakkeiden kurssit ovat romahtaneet ja korot ampaisseet nousuun. Tällaisessa markkinatilanteessa yhdistelmärahasto ei voi tehdä tuottoa. Tuottoa voi jälleen tulla, jos osakkeiden arvot kääntyvät nousuun tai korot jälleen laskevat.
 
4. Rahastojen kulut ovat jo aiemmin syöneet valtaosan tuotoista
Yhdistelmärahastojen asiakkaat maksavat salkunhoidosta korkeita juoksevia kuluja.
 
Esimerkiksi Suomen suosituimman OP-Maltillinen -yhdistelmärahaston juoksevat kulut ovat 1,4 prosenttia. Rahaston tulee tuottaa yli kulujen ennen kuin asiakas hyötyy. Edellisen viiden vuoden ajan rahasto on tuottanut 1,2 prosenttia vuodessa kulujen jälkeen.
 
5. Korko- ja osakesijoitukset tulevat halvemmaksi ETF-rahastoissa
Jos haluaa hyötyä yhdistelmärahastojen hajautuksesta mutta välttää kulut, on järkevää ostaa samoja korko- ja osakesijoituksia ETF-rahastoina.
 
Sijoittajat voivat ostaa korkosijoituksia ja osakesijoituksia ETF-rahastoina. ETF-rahastoilla ei pääsääntöisesti ole aktiivisia salkunhoitajia, ja siksi niiden kulut ovat pienemmät. Jos haluaa hajautettua riskiä, voi hankkia itse ETF-rahastoista haluamassaan suhteessa riskialttiina pidettyjä osakesijoituksia ja vakaampia korkosijoituksia.

saving score / loading statistics ...