eng
competition

Text Practice Mode

Thô nhưng thật - trích đoạn "Em đã thương người ta hơn anh"

created Nov 29th 2022, 09:43 by jennyhoang88


1


Rating

85 words
22 completed
00:00
Chẳng ai dại muốn trao hết tình cảm chân thành
Phải bớt lại chút say đắm để dành
Để lỡ người kia đi mất không buốn giống anh
-
Mới yêu luôn dành những lời cánh
Dẫu trời mưa cũng hoá trong xanh  
Giờ nhận ra chẳng đẹp như trong sách dứt nhau mọi cách  
-  
Lúc anh tìm thấy em, lấy cuộc sống trao tặng  
nghĩ em quan trọng chẳng ai bằng
Vẫn thương em thay đổi, bao người cản ngăn..

saving score / loading statistics ...