eng
competition

Text Practice Mode

trái tim không ngủ yên

created Nov 28th 2022, 16:09 by Vũ Cường


1


Rating

227 words
24 completed
00:00
Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu
thật ra anh đang dối mình
Còn anh nói đã trót yêu em rồi
hình như anh đang dối em
Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu
thật ra anh đang dối mình
Còn anh nói đã trót yêu em rồi
hình như anh đang dối em
Rồi một ngày vắng em, bước chân buồn tênh
Rồi từng ngày nhớ em, trái tim không ngủ yên
Thôi xin em hãy hờn dỗi như ngày mới quen nhau
Thôi xin em hãy hờ hững như đã xa nhau
Nếu anh nói anh muốn xa em
thực ra anh mong rất gần
Còn anh nói đã muốn quên em rồi
trong tim anh luôn nhớ em
Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu
thật ra anh đang dối mình
Còn anh nói đã trót yêu em rồi
hình như anh đang dối em
Rồi một ngày vắng em, bước chân buồn tênh
Rồi từng ngày nhớ em, trái tim không ngủ yên
Thôi xin em hãy hờn dỗi như ngày mới quen nhau
Thôi xin em hãy hờ hững như đã xa nhau
Nếu anh nói anh muốn xa em
thực ra anh mong rất gần
Còn anh nói đã muốn quên em rồi
trong tim anh luôn nhớ em

saving score / loading statistics ...