eng
competition

Text Practice Mode

LKG 6.klasse naturfag uke 48

created Nov 28th 2022, 08:12 by MagnusAunevik


0


Rating

73 words
12 completed
00:00
Faseoverganger høres kanskje ut som et vanskelig ord. Hva er en fase? Hva er en overgang? Hva blir det til sammen? Snl.no forklarer at "...en fase endrer struktur eller smelter eller lignende ved endring av trykk, temperatur, magnetisk felt, elektrisk felt, og videre." Her dukket det opp flere vanskelige ord, men at vann blir til is er i allefall et eksempel faseovergang. Vi skal jobbe mer med dette denne uka :-)

saving score / loading statistics ...