eng
competition

Text Practice Mode

Project website

created Nov 22nd 2022, 16:03 by Lăng Võ Ngọc Dương


1


Rating

204 words
25 completed
00:00
Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế cùng với sự phát triển nhảy vọt của công nghệ thông tin hiện nay, internet ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khoa học đời sống. Với mạng internet, tin học thực sự tạo nên một cuộc cách mạng trao đổi thông tin trong mọi lĩnh vực văn hóa, hội, chính trị, kinh tế... Đòi hỏi mỗi doanh nghiệp công ty phải những giải pháp chiến lược phù hợp đúng đắn để thể đứng vững phát triển. Một giải pháp đặt ra ứng dụng tiến bộ của công nghệ thông tin vào công việc quản kinh doanh.
Hiện nay đồ gỗ nội thất những sản phẩm cần thiết gần gũi với đời sống con người. Đồ nội thất hiện nay rất đa dạng phong phú. Xuất phát từ thực tế đó em đã chọn đề tài xây dựng thiết kế website bán đồ nội thất làm project của mình. Trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu không thể tránh khỏi những sai sót, rất mong thầy đóng góp ý kiến để thể hoàn thiện bài tập tốt hơn.
 

saving score / loading statistics ...