eng
competition

Text Practice Mode

QUÊ HƯƠNG LÀ CHÙM KHẾ NGỌT

created Sep 28th 2022, 03:21 by tharo


1


Rating

228 words
18 completed
00:00
Quê hương chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
 
Quê hương con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
 
Quê hương cầu tre nhỏ
Mẹ về nón nghiêng che
Quê hương đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
 
Quê hương cầu tre nhỏ
Mẹ về nón nghiêng che
Quê hương đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
 
Quê hương chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
 
Quê hương con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
 
Quê hương cầu tre nhỏ
Mẹ về nón nghiêng che
Quê hương đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
 
Quê hương cầu tre nhỏ
Mẹ về nón nghiêng che
Quê hương đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
 
Quê hương mỗi người chỉ một
Như chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người
 
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người

saving score / loading statistics ...