eng
competition

Text Practice Mode

Petőfi Sándor: Az Alföld

created Sep 5th 2014, 14:20 by Ariella211


0


Rating

386 words
12 completed
00:00
AZ ALFÖLD  
Mit nekem te zordon Kárpátoknak
 Fenyvesekkel vadregényes tája!
 Tán csodállak, ámde nem szeretlek,
 S képzetem hegyvölgyedet nem járja.
Lenn az alföld tengersík vidékin
 Ott vagyok honn, ott az én világom;
 Börtönéből szabadúlt sas lelkem,
 Ha a rónák végtelenjét látom.
 
Felröpűlök ekkor gondolatban
 Túl a földön felhők közelébe,
 S mosolyogva néz rám a Dunától
 A Tiszáig nyúló róna képe.
 
Délibábos ég alatt kolompol
 Kis-Kunságnak száz kövér gulyája;
 Deleléskor hosszu gémü kútnál
 Széles vályu kettős ága várja.
 
Méneseknek nyargaló futása
 Zúg a szélben, körmeik dobognak,
 S a csikósok kurjantása hallik
 S pattogása hangos ostoroknak.
 
A tanyáknál szellők lágy ölében
 Ringatózik a kalászos búza,
 S a smaragdnak eleven szinével
 A környéket vígan koszorúzza.
 
Idejárnak szomszéd nádasokból
 A vadlúdak esti szürkületben,
 És ijedve kelnek légi útra,
 Hogyha a nád a széltől meglebben.
 
A tanyákon túl a puszta mélyén
 Áll magányos, dőlt kéményü csárda;
 Látogatják a szomjas betyárok,
 Kecskemétre menvén a vásárra.
 
A csárdánál törpe nyárfaerdő
Sárgul a királydinnyés homokban;
 Odafészkel a visító vércse,
 Gyermekektől nem háborgatottan.
 
Ott tenyészik a bús árvalyányhaj
 S kék virága a szamárkenyérnek;
 Hűs tövéhez déli nap hevében
 Megpihenni tarka gyíkok térnek.
 
Messze, hol az ég a földet éri,
 A homályból kék gyümölcsfák orma
 Néz, s megettök, mint halvány ködoszlop,
 Egy-egy város templomának tornya.
 
Szép vagy, alföld, legalább nekem szép!
 Itt ringatták bölcsőm, itt születtem.
 Itt borúljon rám a szemfödél, itt
 Domborodjék a sir is fölöttem.
 

saving score / loading statistics ...