eng
competition

Text Practice Mode

霞山(lời việt)

created Aug 7th 2022, 10:01 by son ha


1


Rating

335 words
2 completed
00:00
Nếu muốn luyện tuyệt thế công
Thì phải chịu được những đau đớn người thường không chịu được   
phụ thích uống loại trà tên Ô Long
Thích mặc y phục Trung Hoa đỏ rực (hey,sư phụ)
Bất kể mùa nắng gắt hay mùa đông lạnh buốt  
Còn một người phương Nam đợi ta xuống núi, tên Tiểu Lạc
Tay trái đánh Thái Cực Quyền, tay phải cầm một thanh thích thân
Chân quét một đường, chiêu này gọi Thanh Tuyết đánh bại khinh công phi yến
Tâm nguyện của ta trừ bạo yên dân, con đi đây, tạm biệt phụ
Người thuận theo đất, đất thuận theo trời
Sư…sư phụ “Thì Ai Cập”
Tay trái đánh Thái Cực Quyền, tay phải cầm một thanh thích thân
Chân quét một đường, chiêu này gọi Thanh Tuyết đánh bại khinh công phi yến
Trong ta kỳ lân dị mạch lực phá thiên toàn thân ngập tràn chính khí, ngao du khắp nhân gian
Tâm nguyện của ta trừ bạo yên dân, con đi đây, tạm biệt phụ
 

saving score / loading statistics ...