eng
competition

Text Practice Mode

Một cội cây rừng - Người nội trợ - Thiền sư Ajahn Chah

created May 16th, 09:23 by Trnng


8


Rating

109 words
180 completed
00:00
Đừng thái độ như người nội trợ rửa chén với khuôn mặt cau có. ta muốn rửa chén sạch nhưng không biết rằng tâm mình đang dơ. Bạn từng thấy như vậy chưa? ta chỉ thấy chén bát trước mắt, nhưng không thấy chính mình. Tôi đã nói với một số các bạn đã từng trải qua tâm trạng này rằng: đó nơi họ cần phải chiêm nghiệm. Người ta chỉ để ý đến sự rửa chén cho sạch sẽ nhưng lại để cho tâm bợn nhơ. Điều này không tốt đẹp chút nào, bởi như vậy đã quên mình.

saving score / loading statistics ...