eng
competition

Text Practice Mode

Một cội cây rừng - Cái hố - Thiền sư Ajahn Chah

created May 14th, 11:15 by Trnng


3


Rating

134 words
295 completed
00:00
lúc dường như những lời chỉ dẫn của tôi đối với một số các bạn vẻ mâu thuẫn, nhưng lối dạy của tôi rất giản dị. Giống như trường hợp tôi thấy một người đang đi trên con đường tôi quen thuộc. Tôi theo dõi biết người ấy sắp rơi vào hố bên phải của con đường, tôi bèn gọi người ấy hãy đi sang phía trái. Cũng thế, khi thấy một người sắp rơi vào hố bên trái, tôi lại lớn tiếng nhắc họ đi sang phải. Đó cách chỉ dẫn của tôi. Bất kỳ dính mắc vào cực đoan nào cũng phải buông bỏ chúng đi. Hãy đi sang phải, hãy đi sang trái, rồi trở về trung tâm, làm như thế sẽ đạt đến chân pháp.

saving score / loading statistics ...