eng
competition

Text Practice Mode

Giá trị bản thân

created May 13th, 09:28 by LeVyNhuNgoc


6


Rating

106 words
237 completed
00:00
Bạn thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn thể không hát hay nhưng bạn người không bao giờ trễ học. Bạn không người giỏi thể thao nhưng bạn nụ cười ấm áp. Bạn không gương mặt xinh đẹp nhưng bạn lại rất giỏi thắt vạt cho ba nấu ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị sẵn. chính bạn, hơn ai hết, trước ai hết, phải nhận ra những giá trị đó

saving score / loading statistics ...