eng
competition

Text Practice Mode

วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละ

created May 10th, 20:39 by Chartchai Klinchoysukon


3


Rating

78 words
47 completed
00:00
หากบังเอิญว่าเธอเกรงใจ
กลัวว่าฉันจะทนไม่ไหว
กับคำที่เธอบอก ไม่ต้องกังวลหรอก
ฉันเข้าใจ ไม่เป็นไร
 
บอกมาเลยไม่ต้องลังเล
อยากจะเท จะทวงชีวิตของเธอ
กลับไปเหมือนก่อน ให้เป็นเหมือนตอน
ที่เรายังไม่รักกัน
 
แค่พูดออกมา แม้ว่าฟ้ามันจะมีฝนพรำ
แค่พูดออกมา ไม่ต้องกลัวฉันช้ำ
ก็แค่อีกครั้ง เป็นอีกครั้ง ที่ต้องฟังถ้อยคำ
ว่ารักฉันมันจบไป
 
วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละ
วันนั้นเขาก็พูดกับฉัน แบบที่เธอพูดมาเลย
ฉันคุ้นและเคยกับความเสียใจ
ท่ามกลางลมฝนปราย ไม่กลัวแล้วเมฆดำ
 
วันนั้นฝนก็หนักแบบนี้แหละ
และความเสียใจที่มันเข้ามา ก็หนักไม่แพ้กัน
แต่เมื่อเวลาที่ลมฝนไป เมฆหมอกจางหายไป
ฉันก็ยืนได้อีกครั้ง อยากจะลา ก็ลา
 
ก่อนเธอมา ฉันแอบดีใจ
ก่อนเธอไป ในใจของฉัน
มันคงปิดลงเหมือนก่อน
ให้มันเป็นเหมือน
ตอนที่ฉันยังเหงาลาพัง
 
แค่พูดออกมา แม้ว่าฟ้ามันจะมีฝนพรำ
แค่พูดออกมา ไม่ต้องกลัวฉันช้ำ
ก็แค่อีกครั้ง เป็นอีกครั้ง ที่ต้องฟังถ้อยคำ
ว่ารักฉันมันจบไป
 
วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละ
วันนั้นเขาก็พูดกับฉัน แบบที่เธอพูดมาเลย
ฉันคุ้นและเคยกับความเสียใจ
ท่ามกลางลมฝนปราย ไม่กลัวแล้วเมฆดำ
 
วันนั้นฝนก็หนักแบบนี้แหละ
และความเสียใจที่มันเข้ามา ก็หนักไม่แพ้กัน
แต่เมื่อเวลาที่ลมฝนไป เมฆหมอกจางหายไป
ฉันก็ยืนได้อีกครั้ง อยากจะลา ก็ลา
 
วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละ
วันนั้นเขาก็พูดกับฉัน แบบที่เธอพูดมาเลย
ฉันคุ้นและเคยกับความเสียใจ
ท่ามกลางลมฝนปราย ไม่กลัวแล้วเมฆดำ
 
วันนั้นฝนก็หนักแบบนี้แหละ
และความเสียใจที่มันเข้ามา ก็หนักไม่แพ้กัน
แต่เมื่อเวลาที่ลมฝนไป เมฆหมอกจางหายไป
ฉันก็ยืนได้อีกครั้ง อยากจะลา ก็ลา
 

saving score / loading statistics ...